Bóng chuyền - Chạy bền lớp 11

  • Một tiết dạy mẫu môn Giáo dục thể chất khiến người xem càng muốn học Thể dục để nâng cao sức khỏe.
    Bài giảng do thầy Nguyễn Văn Quân - Tổ trường tổ Thể dục - Quốc phòng thực hiện.

    Category :

    #b#oacute#ng#chuyề#chạ###11

    0 Comments and 0 replies
arrow_drop_up